#SkräpfriFramtid

#SkräpfriFramtid är ett ideellt initiativ med syfte att genom samhörighet mellan människor återskapa den miljö i naturen som dess invånare förtjänar. Med dess invånare syftar vi på allt liv på denna planet och tillsammns vill vi göra den fri från skräp, tillsammans med er! Under menyn "Information och regler kring skräpplockning" ser du praktiskt information om städningen. 

Nu för dagen är det fler anledningar som delar oss än det är som förenar oss. Vi har hamnat i en nedåtgående spiral som grundar sig i materialism. Idag bedömer vi varandra efter hur stort hus vi har, hur dyr bil vi har, vilket jobb vi har. Vi gör även skillnad på varandra utifrån åsikter, utseenden och aktiviteter. Fixeringen av ytligheter är inte något som är medfött och kommer inte naturligt till oss, utan är en upplärningsprocess för att inte hamna utanför systemets gränser.


Det är på tiden att vi bryter normaliseringen av den ytlighet vi snärjt in oss i. Vi på NaturSAMs vill bidra till att bryta upp segmenteringen hos människor och rikta fokuset tillbaka till det som vi alla har gemensamt, vår natur. NaturSAMs är till för alla och alla är till för NaturSAMs. Vi är inte intresserade av vad du har för bil, vilket jobb du har eller hur mycket pengar du har på banken. Vi vill veta vad du heter, vi vill veta hur du mår på insidan, vi vill sprida ett leende till dina läppar om du inte hunnit göra det till oss först. Vi vill veta om du är allergisk mot något för de tillfällena vi bjuder på fika som ett tack för din medverkan 😊.

Anmäl dig till skräpplockning här!


 
Kroppen_edited.jpg

Varför gör vi skillnad på människa och människa?

Enligt Illustrerad Vetenskap består den största delen av våra kroppar av syre

(65%) , väte (10%) och kol (18%). Syre och väte, som tillsammans blir vatten, utgör runt 70 % av kroppen och kol är ett centralt grundämne som ingår i allt typ av liv som människan hittills upptäckt på jorden.  

Utöver ovanstående har vi människor flera grundläggande byggstenar som krävs för att vi ska överleva och bland dessa ingår exempelvis kväve (3%), fosfor (1,5%) och kalcium (0,35%). Kväve återfinns i proteiner samt DNA, fosfor i DNA, skelett samt tänder och kalcium finner man i skelett, tänder och blod.

Med detta vill vi förmedla att vi alla består av samma grundstenar och utan utbildningar, yrkestitlar, utseenden och religion bland annat så är vi alla av samma skrot och korn. Att vi låter ytligheter styra hur vi ser på varandra är helt oviktigt. Det vi ska ta vara på är det som förenar oss, att se varandra som jämlika oavsett vilket kön, yrke, härkomst, utseende, kroppsform, ålder, religion eller annan trosuppfattning, språk, kultur, funktionsvariation, sexuell läggning, hudfärg, utbildning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Hur eller vart vi än är skapt på denna jord så är vi alla lika inför varandra och vår gemensamma jord.

Hur kommer #SkräpfriFramtid gå till?


#SkräpfriFramtid är ett initiativ skapat av NaturSAMs och innebär att vi städar kommunens närområden så som gångvägar, vattendrag, strandkanter, vägdiken, skogsområden och övriga områden där människor förorenar naturen. NaturSAMs planerar datum under kommande framtid och informerar om tid samt mötesplats. Väl på plats delas det ut behövlig utrustning, se nedan, och alla frivilliga städare kommer att ingå i en mindre grupp som få ett tilldelat område att fokusera på. Idag ser NaturSAMs att städtillfällena kommer äga rum en lördag i månaden i ca.3 timmar/tillfälle till en början. Målet är att skapa en ren miljö att vistas i och en bonus blir att möta varandra och göra det tillsammans. Alla är välkomna, ålder 0 – 150 år 😊.

Genom NaturSAMs projekt #SkräpfriFramtid kan du själv ge dig möjligheten till att vara den du verkligen vill vara, att umgås tillsammans med andra människor på en djup nivå av samhörighet som grundar sig på ödmjukhet och förståelse för jorden, naturen och alla dess varelser. Din medverkan kan hjälpa till att påverka hur framtiden kommer se ut för oss och våra barn.  

Skärmklipp.JPG
 

Ensam är vi starka, tillsammans är vi oslagbara!

 

#SkräpfriFramtid