GDPR 

Med anledning av den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi tagit fram en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter. Läs informationen nedan för att ta del av den.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Om du mailar in en fråga till NaturSAMs men inte anmäler dig till skräpplockning kommer vi enbart att använda dig e-mail adress eller telefonnummer för att besvara din fråga. Vi kommer inte att behandla och lagra dina uppgifter i detta läget.

När du väljer att anmäla dig till skräpplockning hos NaturSAMs accepterar du att vi tar emot och lagrar dina personuppgifter i Sverige. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnummer, e-mailadress, telefonummer och foton/vidoer som fotas under skräpplockning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna nå ut till dig vid mail eller sms/telefonsamtal för information om den skräpplockning du har anmält dig till och om framtida skräpplockningstillfällen. Syftet kan även vara att nå ut till dig om information gällande nyheter och andra framtida händelser som NaturSAMs kommer arrangera.

Vidare är syftet med behandling av dina personuppgifter att samla information om de som kommer på framtida skräpplockningar för att veta vilka som kommer delta, veta hur många som kommer delta och veta om du har deltagit tidigare. NaturSAMs behandlar även dina personuppgifter för att veta din ålder då vissa av NaturSAMs aktiviteter kräver en viss ålder för att få utföra. NaturSAMs behandlar även personuppgifterna för att samla statistik på antal deltagare och antal timmar utförda under skräpplockning samt för att veta vilken typ av utrustning som har delats ut till vem och vilket datum.


Hur får NaturSAMs dina personuppgifter?

Vi har fått dina uppgifter från att du själv har fyllt i dem i kontaktformuläret på NaturSAMs hemsida eller att annan person har fyllt i detta åt dig. NaturSAMs kan även ha fått in dina uppgifter från dig eller annan person via SMS, telefon e-mail eller direktmeddelande på Instagram eller Facebook eller att du eller annan person har uppgett dem muntligt till person på NaturSAMS. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, samtycke, uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas hos NaturSAMs i Sverige.


Överföring av personuppgifter till tredje part

NaturSAMs kan dela dina personuppgifter till TryggHansa vid bruk av olycksfallsförsäkring. NaturSAMs kan också vid ditt separata godkännande dela bilder och videor där du syns eller hörs på Instagram, Facebook och NaturSAMs hemsida. Förutom ovan nämnda delningar kommer NaturSAMs inte att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi inte är skyldiga att dela uppgifterna om dig med tredje part enligt lag.


Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att användas för att rikta marknadsföring om NaturSAMSs till dig via SMS och e-mail.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Natursams Sverige AB, Kölstigen 8 45238 Strömstad, org.nr. 559214-0601. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på natursams@hotmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur länge kommer NaturSAMs behandla och lagra dina personuppgifter?

NaturSAMs kommer behandla och lagra dina personuppgifter fram till att du kontaktar NaturSAMs och begär att NaturSAMs raderar dina uppgifter. Du kan även kontakta NaturSAMs för att be oss sluta behandla delar av dina uppgifter. Du får även vid anmälan till skräpplockning godkänna att NaturSAMs delar bilder och videor där du syns och hörs på NaturSAMs sociala medier och hemsida, detta kan du när du vill ändra ditt godkännande på genom att kontakta NaturSAMs.

Samtycke

Genom att anmäla dig till skräpplockning hos NaturSAMs via NaturSAMs hemsida, Instagram, e-mail, sms, telefon eller muntligt samtycker du till NaturSAMs behandling och lagring av dina personuppgifter enligt texten ”GDPR”. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades